Wettkampfprotokoll

Sportclub Pforzheim e. V.

Sportclub Pforzheim e. V.

Kucera, Kamil

1985

155,3 kg

125,5 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 155 165 157 39,5
STOSSEN 200 220 221 94,5
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 385 134
Dang, Minh Tuan

1986

54 kg

38,5 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 60 65 62 26,5
STOSSEN 75 80 85 46,5
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 150 73
Cibulka, Lukas

1987

97,5 kg

96,5 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 115 125 117 28,5
STOSSEN 140 150 160 63,5
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 285 92
Krämer, Steffen

1992

92,9 kg

92,9 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 115 123 117 30,1
STOSSEN 142 148 149 55,1
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 271 85,2
Schmidt, Kevin

1997

75,9 kg

74 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 85 90 93 19
STOSSEN 100 105 110 36
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 203 55
Stiegele, Simon Alexander

1998

70,4 kg

68 kg

1. 2. 3. Pkt.
REISSEN 86 91 95 27
STOSSEN 105 111 116 48
 
gesamt Pkt.
Zweikampf 211 75
REISSEN: 170,6 fitness_center
STOSSEN: 343,6 fitness_center
Gesamt Sportclub Pforzheim e. V.:
Ergebnis
514,2
fitness_center

Wettkampfprotokoll

Sportclub Pforzheim e. V.

Sportclub Pforzheim e. V.

Name Geb.-jahr Körp.-gew. Rel.-abzug REISSEN STOSSEN Zweikampf
1. 2. 3. Pkt. 1. 2. 3. Pkt. ges. Pkt.
Kucera, Kamil 1985 155,3 125,5 155 165 157 39,5 200 220 221 94,5 385 134
Dang, Minh Tuan 1986 54 38,5 60 65 62 26,5 75 80 85 46,5 150 73
Cibulka, Lukas 1987 97,5 96,5 115 125 117 28,5 140 150 160 63,5 285 92
Krämer, Steffen 1992 92,9 92,9 115 123 117 30,1 142 148 149 55,1 271 85,2
Schmidt, Kevin 1997 75,9 74 85 90 93 19 100 105 110 36 203 55
Stiegele, Simon Alexander 1998 70,4 68 86 91 95 27 105 111 116 48 211 75
insges.: fitness_center 170,6 fitness_center 343,6 fitness_center 514,2

Kommentar: KSV Lörrach ist nicht angetreten und gibt den Wettkampf verloren. Der SC Pforzheim ist alleine angetreten und gewinnt 3:0.